English

Velfærdsteknologi og ældrepleje

Velfærdsteknologi (ny teknologi) vil i stigende omfang, kunne løse nogle udfordringer i både vores ældrepleje og i sundhedsvæsnet generelt. Herom hersker vist ingen tvivl.

Når det er sagt, er der imidlertid rigtig mange spørgsmål og overvejelser som melder sig. Ikke mindst hos vore kommuner.

Hvad giver samlet god mening for beboere på et plejecenter, beboere i egen bolig, for plejepersonale og for pårørende?

Hvordan ser økonomien ud og hvordan forholder det sig med GDPR?

Hvilke teknologier skal vælges?

Når der bygges nyt og når der bygges til, skal der også tænkes på ny teknologi. Hvad kan vi anvende? Hvad giver mening? Hvad kan vi indføre uden at vi overskrider den integritet, som vore medmennesker i den grad har krav på?

Vi har stadig et privatliv selv om vi bliver gamle. Altså ingen billeder af os. Vi har stadig vores personlige frihed. Altså ingen unødvendig overvågning af os.

Det handler om tryghed for den enkelte. Det handler om menneskeligt nærvær, empati, om skabelsen af livsmod og glæde – om værdighed.

Sidder du i en kommune kan du læse mere her

Det er nogle af de områder vi tilbyder at rådgive om. Vil du vide mere kan du kontakte os her