English

Kommuner og regioner

Udvikling.

Projekt- og forretningsudvikling er helt afgørende for en kommunes løbende udvikling. En god og sikker afvikling af projekter, har derfor meget stor betydning. I kan læse lidt mere her

Plejecentre og hjemmepleje.

Tiltrækning og rekruttering af medarbejdere til plejen af vore ældre medborgere. Det er ikke kun væsentligt at tiltrække og ansætte. Det er mindst lige så væsentligt, at det er de rette vi tiltrækker og ansætter.

Et godt rekrutteringsforløb.

En løbende og kompetencegivende udvikling af eksisterende medarbejdere og teams i plejesektoren.

Udvikling, koncepter og tiltag, som vil løfte den almindelige opfattelse af SOSU medarbejdernes indsats i kommunen – og i samfundet generelt, nu og i årene fremover.

Det kan vi bidrage til. I kan kontakte os her 

50+

Vi henvender os til Jobcenter, med et supplement og en løsning for ældre erfarne ledige. kontakt os hvis I vil vide mere. I kan se lidt mere her

Velfærdsteknologi

Hvilke løsninger tilbydes, hvad kan de, hvor sikre er de? Lever de op til GDPR i forbindelse med dataudveksling? Hvordan kommunikerer de? Tager de behørig højde for integritet og privatliv? Hvor kommer de fra? Hvad er prisen?

Vi har stor teknisk og kommerciel erfaring på området. Vi rådgiver på et solidt grundlag.

I kan kontakte os her.